Dlaczego adwokat nie powinien się reklamować?

Niewątpliwie, reklama stała się dźwignią handlu oraz stanowi nieodłączny element branży usługowej. Jednak zawody prawnicze, mimo że z pozoru są działalnościami usługowymi, zaliczone zostały do profesji zaufania publicznego, poprzez co wyszukiwanie nowych klientów nie może stać się sprzeczne z godnością fachu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana jest rygorom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc promować własne usługi. Już samo odnalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a tym bardziej analiza zgodności działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj reklamy jest zabroniony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o promowanie usług adwokackich, w szczególności niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie a także pozostałych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie własnej osoby, kancelarii a także firmy w trakcie wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie notatek prasowych oraz programów, które pod pozorem obiektywnej informacji będą służyć promocji adwokata oraz jego kancelarii;
  • relacjonowanie w programach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje pozyskiwania petentów w sposób niezgodny z etyką zawodu, korzystania z usług firm zdobywających petentów, natarczywego narzucania swoich usług, a także wszelakich pozostałych prób pozyskiwania klientów z pogwałceniem prawa oraz przepisów współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować swoje usługi?

Wszelakie usiłowanie prowadzenia reklamy kancelarii czy też reklamowanie osoby adwokata są całkowicie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza możliwość umieszczania wiadomości o adwokacie w środkach masowego przekazu. Jednakże i w tej kwestii wprowadza obostrzenia – adnotacja o działalności adwokackiej musi być precyzyjna, nie może wprowadzać w błąd, natomiast jej forma powinna być zgodna z wytycznymi. W związku z tym adwokat jest uprawniony do powiadamiania o wykonywanej pomocy prawnej dla przykładu poprzez rozmieszczanie nowinek na dokumentach służbowych, zamieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych oraz telefonicznych oraz umieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do oznajmiania o własnych preferencjach zawodowych a także posługiwania się językami obcymi. Poza tym reguły etyki zawodowej pozwalają adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej działalności na budynkach siedzib kancelarii oraz posługiwanie się poprzez adwokatów tytułami naukowymi.
Trzeba mieć na uwadze, iż informacja jest dozwolona, reklama została zakazana. Adwokat za próbę nabywania klientów w sposób niezgodny z etyką zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona internetowa adwokata z Warszawy