Ile przebiegają szkolenia BHP?

Szkolenia BHP są czymś, co jest z nami na każdym momencie kariery. Mamy je w szkole, uczelniach wyższych a przede wszystkim w miejscu zatrudnienia. Chodzi w nich głównie o nasze dobro i to, abyśmy {posiadali odpowiednią wiedzę|byli dobrze przeszkoleni w temacie tego jak zachować się w określonym miejscu, w jakim przebywamy.

Co to są treningi BHP?

Dzięki szkoleniom BHP Bydgoszcz uczymy się procedury funkcjonujące w określonej placówce lub zakładzie pracy. Na tego typu treningach przedstawiane nam są nie tylko zasady oraz warunki postępowania ale również niebezpieczeństwa, które mogą nas czekać, oraz to, w jaki sposób się zachować na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Pomaga nam to w codziennym poruszaniu się na terenie szkoły/przedsiębiorstwa, zaznajomienie się z regulaminem tam obowiązującymi i przede wszystkim, w trakcie trwania szkolenia mamy szansę przećwiczyć ponownie sobie jak wygląda procedura udzielania pierwszej pomocy w razie nagłych wypadków.
Warto także pamiętać, że bez ukończonego szkolenia BHP nie mamy prawa wejść na teren obiektu, bo stanowimy zagrożenie nie tylko dla siebie ale i dla osób trzecich, które aktualnie tam przebywają. Szkolenia BHP, są niezwykle\bardzo ważnym czynnikiem, którego nie można bagatelizować a jeszcze bardziej go ignorować.

Jak często należy przeprowadzić trening BHP i czy jest ono datę zdatności?

W zależności od piastowanego stanowiska i zakresu wykonywanych obowiązków treningi BHP powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż, co 3 lata. Jednak, tak jak już wspomniane – wszystko zależy od tego, jakie zadania wykonujemy w pracy. Są zawody, w których powtórzenie szkolenia BHP winna odbywać się co rok. Szkolenie BHP jest obowiązkowe, a jego ukończenie uprawnia nas do wykonywania zawodu.

Jak długo szkolenia BHP?

Tak samo jak w przypadku opisanym { powyżej, czas trwania treningu BHP zależy od tego, jakie stanowisko obejmiemy w nowym miejscu zatrudnienia. Zakłada się jednak, że część ogólna powinna zajmować około 3 godzin lekcyjnych a dokładny pokaz dotyczący konkretnie danego stanowiska to około 8 godzin lekcyjnych. Jeżeli pracownicy są narażeni na więcej niebezpieczeństw szkolenie może się przedłużyć i wtedy zostać podzielone na dwie części: pokaz oraz wykład.